: 022/614-197, 062/614-197

Krede

Obeležavanje otporno na brisanje i vremenske uslove!

U ponudi se nalaze visoko kvalitetne šumske krede nemačkog proizvođača Bleispitz. Sve krede su testirane i proverene pre isporuke.


Šumske krede se upotrebljavaju za obeležavanje u šumarstvu, drvnoj industriji, kao i u ostalim delatnostima. Obeležavanje se može vršiti na suvom i mokrom drvetu, papiru, kartonu, metalu, kamenu, betonu, pločicama i plastici.


Obeležavanje je otporno na brisanje i vremenske uslove.


Krede su šestougaone, dimenzija: prečnik 12 mm, dužina 120 mm.


Jedno pakovanje ima 12 kreda.


U ponudi su crvene, plave i fluoroscentne krede.


Fluoroscentne krede se upotrebljavaju u preradi drveta, jer su pogodne za optičke čitače u pilanama.