: 022/614-197, 062/614-197

Digitech BT

Prikupljajte tačne podatke merenja i delite ih bežično sa drugima!

Digitech-bt je moćna elektronska prečnica razvijena za on-line komunikaciju sa mobilnim uređajem i postojećim sistemom za prikupljanje podataka na terenu. Mala težina i ergonomski dizajn pružiće osećaj kao da se rukuje manuelnom prečnicom.


Haglof Link


Aplikacija Hagof Link može primati podatke bežično kad se radi u Line modu ili kompletan fajl premera ukoliko je premer memorisan u Local modu.


Kod Line moda u INVENTURI ŠUMA Digitech-bt bežično prenosi podatke tokom premera vrste drveća, prečnika i visine u aplikaciju Haglof Link.


Kod Line moda u PREMERU TRUPACA Digitech-bt bežično prenosi podatke tokom premera vrste drveća i prečnika u aplikaciju Haglof Link. Dužina, ID i klasa mogu biti dodata u aplikaciji Haglof Link.


Ako se Digitech-bt koristi u Local modu, podaci se memorišu lokalno na prečnici kao csv fajl. Kada je premer završen, csv fajl se može poslati u Haglof Link Files i kao takav može biti deljen putem email-a, Drop-box, iCloud, Google Drive i sl. Csv fajl može biti i otvoren direktno na vašem mobilnom uređaju ukoliko posedujete aplikaciju koja podržava format fajla, npr. Excel.


Pojednostavite svoj terenski rad


Digitech-bt ima patentirane rasklapajuće krake za prikladno pakovanje i transport.
Digitech-bt pakovanje obuhvata: Digitech-bt prečnica, futrola, USB kabl, adapter, punjač i uputstvo.